Lingvanex Tranalator

譯者為

0 / 10000
translation app

Lingvanex - 您的通用翻譯應用程式

譯者為

免費下載

從中文(傳統)到 旁遮普語 的每個免費翻譯都使用 Lingvanex 翻譯應用程式。我們將機器翻譯技術和人工智慧應用於免費的 旁遮普語- 中文(傳統)翻譯器。

在線從中文(繁體)翻譯成 旁遮普語

出國旅行時需要將供應商的電子郵件翻譯成 旁遮普語 還是網站?Lingvanex 推出免費線上翻譯器,可立即從中文(傳統)翻譯成 旁遮普語 或從 旁遮普語 翻譯成中文(傳統)!

我們的 Lingvanex 翻譯器使用機器翻譯技術,即使用人工智慧自動翻譯文本,無需人工幹預。該技術保證了處理資料的完全機密性。

機器翻譯如何運作?人工智慧首先分析源文本並創建其翻譯的中間版本,然後使用語法規則和字典將其轉換為目標語言的文本。

用於開始對話的流行中文(傳統)旁遮普語 短語

此清單提供了一些基本的 旁遮普語 短語來讓您入門。請記住,這些短語的翻譯和使用可能會受到上下文和文化細微差別的影響。

 • 你好 - ਵੇਖੋ
 • 早安 - ਸ਼ੁਭ ਸਵੇਰ
 • 晚上好 - ਸ਼ੁਭ ਆਥਣ
 • 我很好 - ਮੈਂ ਠੀਕ ਹਾਂ
 • 謝謝 - ਧੰਨਵਾਦ
 • 對不起 - ਮਾਫ ਕਰਨਾ
 • 我明白 - ਮੈਂ ਸਮਝ ਗਿਆ
 • 我不明白 - ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ
 • 你會說中文(繁體)嗎? - ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਚੀਨੀ (ਰਵਾਇਤੀ) ਬੋਲਦੇ ਹੋ?
 • 是的 - ਹਾਂ
 • - ਨਹੀਂ
 • 你能幫我嗎? - ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ?
 • 洗手間在哪裡? - ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਆਰਾਮ ਕਮਰੇ?
 • 這是多少? - ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਹੈ?
 • 現在幾點了? - ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਹੈ?

學習語言的 5 種獨特方法

 • icon使用抽認卡。 建立包含重要單字和短語的抽認卡並每天練習。您甚至可以添加圖片來幫助您記住含義。查看抽認卡的次數越多,您記住新詞彙的速度就越快。
 • icon烹飪 旁遮普語 菜餚。 聆聽原住民的音頻食譜和觀看烹飪影片不僅可以幫助您學習語言和掌握發音,還可以讓自己沉浸在該國的文化中。
 • icon玩遊戲。 有許多遊戲和應用程式可以幫助您練習 旁遮普語 語言。你可以自己製作遊戲。
 • icon參加演講俱樂部。 您應該儘早開始說話或至少練習發音。您可以透過參加他加祿語俱樂部來做到這一點,在那裡人們討論不同的主題並分享他們的故事。您將同時練習詞彙、文法和說故事的技巧。
 • icon學習文化。 旁遮普語 的國家具有文化風味,因此參加傳統舞蹈、參加節日以及藝術和手工藝工作坊不僅可以向您介紹該語言,還可以加深您對 旁遮普語 文化的理解。

常見問題

Lingvanex 翻譯準確嗎?

請放心,我們致力於為您提供可靠、準確的翻譯,以滿足您的語言需求。我們利用人工智慧和最新的科學研究來提供一流的翻譯品質。

翻譯大文本需要多長時間?

無論文字大小如何,翻譯只需幾秒鐘。我們了解時間的價值,並努力以最短的等待時間提供無縫的翻譯體驗。

可以翻譯多少個字元?

Lingvanex 翻譯器的免費版本可讓您每個請求翻譯最多 10000 個字符,每天最多可提出 1000 個翻譯請求。

您提供訂閱方案嗎?

是的,我們為 Lingvanex 翻譯應用程式提供訂閱方案。要獲取更多信息,請訪問我們的所有產品頁面(lingvanex。com)。此外,您還可以透過為期 2 週的免費試用來測試我們產品的品質。填寫主頁上的「聯絡我們」表格,我們將協助您選擇最佳解決方案。

語言對可用於將文字翻譯成中文(繁體)

您也可以找到從中文(繁體)到其他語言的翻譯。