Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "xylophone" into Vietnamese language

Ý nghĩa dịch thuật & định nghĩa của từ "xylophone" sang tiếng Việt

EnglishVietnamese

Xylophone

[Xylophone]
/zaɪləfoʊn/

noun

1. A percussion instrument with wooden bars tuned to produce a chromatic scale and with resonators

 • Played with small mallets
  synonym:
 • marimba
 • ,
 • xylophone

1. Một nhạc cụ gõ với các thanh gỗ được điều chỉnh để tạo ra thang màu và với bộ cộng hưởng

 • Chơi với vồ nhỏ
  từ đồng nghĩa:
 • marimba
 • ,
 • xylophone