Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "wobbly" into Vietnamese language

Dịch nghĩa & định nghĩa từ lung lay sang tiếng Việt

EnglishVietnamese

Wobbly

[Lung lay]
/wɑbəli/

noun

1. A member of the industrial workers of the world

  synonym:
 • Wobbly

1. Một thành viên của công nhân công nghiệp thế giới

  từ đồng nghĩa:
 • Lung lay

adjective

1. Inclined to shake as from weakness or defect

 • "A rickety table"
 • "A wobbly chair with shaky legs"
 • "The ladder felt a little wobbly"
 • "The bridge still stands though one of the arches is wonky"
  synonym:
 • rickety
 • ,
 • shaky
 • ,
 • wobbly
 • ,
 • wonky

1. Có xu hướng rung lắc do yếu hoặc khiếm khuyết

 • "Một cái bàn ọp ẹp"
 • "Một chiếc ghế lung lay với đôi chân run rẩy"
 • "Cái thang có cảm giác hơi chao đảo"
 • "Cây cầu vẫn đứng vững mặc dù một trong những mái vòm rất đẹp"
  từ đồng nghĩa:
 • ọp ẹp
 • ,
 • run rẩy
 • ,
 • lung lay
 • ,
 • wonky

Examples of using

Why is the table so wobbly?
Sao bàn lung lay thế?
This tooth is wobbly.
Cái răng này lung lay.