Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "wistful" into Vietnamese language

Ý nghĩa dịch thuật & định nghĩa của từ "khôn ngoan" sang tiếng Việt

EnglishVietnamese

Wistful

[Khôn ngoan]
/wɪstfəl/

adjective

1. Showing pensive sadness

 • "The sensitive and wistful response of a poet to the gentler phases of beauty"
  synonym:
 • pensive
 • ,
 • wistful

1. Thể hiện nỗi buồn

 • "Phản ứng nhạy cảm và đăm chiêu của một nhà thơ đối với các giai đoạn dịu dàng hơn của cái đẹp"
  từ đồng nghĩa:
 • ngậm ngùi
 • ,
 • đăm chiêu

Examples of using

Her wistful smile belied the sadness she felt at having to leave.
Nụ cười đăm chiêu của cô tin vào nỗi buồn mà cô cảm thấy phải rời đi.