Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "weasel" into Vietnamese language

Ý nghĩa dịch thuật & định nghĩa của từ "chồn" sang tiếng Việt

EnglishVietnamese

Weasel

[Chồn]
/wizəl/

noun

1. A person who is regarded as treacherous or sneaky

  synonym:
 • weasel

1. Một người bị coi là phản bội hoặc lén lút

  từ đồng nghĩa:
 • chồn

2. Small carnivorous mammal with short legs and elongated body and neck

  synonym:
 • weasel

2. Động vật có vú ăn thịt nhỏ với chân ngắn và cơ thể và cổ thon dài

  từ đồng nghĩa:
 • chồn