Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "wally" into Vietnamese language

Ý nghĩa dịch thuật & định nghĩa của từ "wally" sang tiếng Việt

EnglishVietnamese

Wally

[Wally]
/wɔli/

noun

1. A silly and inept person

  • Someone who is regarded as stupid
    synonym:
  • wally

1. Một người ngớ ngẩn và thiếu năng lực

  • Một người được coi là ngu ngốc
    từ đồng nghĩa:
  • wally