Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "vulnerability" into Vietnamese language

Nghĩa dịch & định nghĩa của từ "dễ bị tổn thương" sang tiếng Việt

EnglishVietnamese

Vulnerability

[Lỗ hổng]
/vəlnərəbɪlɪti/

noun

1. The state of being vulnerable or exposed

 • "His vulnerability to litigation"
 • "His exposure to ridicule"
  synonym:
 • vulnerability
 • ,
 • exposure

1. Trạng thái dễ bị tổn thương hoặc bị phơi nhiễm

 • "Khả năng dễ bị kiện tụng của anh ấy"
 • "Việc anh ấy tiếp xúc với sự chế giễu"
  từ đồng nghĩa:
 • lỗ hổng
 • ,
 • phơi nhiễm

2. Susceptibility to injury or attack

  synonym:
 • vulnerability

2. Dễ bị thương hoặc tấn công

  từ đồng nghĩa:
 • lỗ hổng

Examples of using

Short-term effects of smoking include unfitness, wheezing, a general vulnerability to illness, bad breath, bad skin and so on.
Tác động ngắn hạn của việc hút thuốc bao gồm không thể dục, thở khò khè, dễ bị bệnh tật, hôi miệng, da xấu, v.v.