Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "viva" into Vietnamese language

Ý nghĩa dịch thuật & định nghĩa của từ "viva" sang tiếng Việt

EnglishVietnamese

Viva

[Viva]
/vivə/

noun

1. An examination conducted by spoken communication

  synonym:
 • oral
 • ,
 • oral exam
 • ,
 • oral examination
 • ,
 • viva voce
 • ,
 • viva

1. Một cuộc kiểm tra được thực hiện bằng cách giao tiếp bằng lời nói

  từ đồng nghĩa:
 • uống
 • ,
 • thi cử
 • ,
 • kiểm tra miệng
 • ,
 • viva voce
 • ,
 • viva