Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "virgule" into Vietnamese language

Nghĩa dịch & định nghĩa của từ "virgule" sang tiếng Việt

EnglishVietnamese

Virgule

[Virgule]
/vɪrgjul/

noun

1. A punctuation mark (/) used to separate related items of information

  synonym:
 • solidus
 • ,
 • slash
 • ,
 • virgule
 • ,
 • diagonal
 • ,
 • stroke
 • ,
 • separatrix

1. Dấu chấm câu (/) dùng để phân tách các mục thông tin liên quan

  từ đồng nghĩa:
 • solidus
 • ,
 • chém
 • ,
 • virgule
 • ,
 • đường chéo
 • ,
 • đột qu
 • ,
 • separatrix