Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "violist" into Vietnamese language

Ý nghĩa dịch thuật & định nghĩa của từ "vi phạm" sang tiếng Việt

EnglishVietnamese

Violist

[Bạo lực]
/vioʊləst/

noun

1. A musician who plays the viola

    synonym:
  • violist

1. Một nhạc sĩ chơi viola

    từ đồng nghĩa:
  • bạo lực