Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "viewer" into Vietnamese language

Nghĩa dịch & định nghĩa của từ "người xem" sang tiếng Việt

EnglishVietnamese

Viewer

[Người xem]
/vjuər/

noun

1. A close observer

 • Someone who looks at something (such as an exhibition of some kind)
 • "The spectators applauded the performance"
 • "Television viewers"
 • "Sky watchers discovered a new star"
  synonym:
 • spectator
 • ,
 • witness
 • ,
 • viewer
 • ,
 • watcher
 • ,
 • looker

1. Một người quan sát gần gũi

 • Một người nhìn vào một cái gì đó (chẳng hạn như một cuộc triển lãm của một số loại)
 • "Khán giả vỗ tay tán thưởng màn trình diễn"
 • "Người xem truyền hình"
 • "Những người quan sát bầu trời đã phát hiện ra một ngôi sao mới"
  từ đồng nghĩa:
 • khán gi
 • ,
 • nhân chứng
 • ,
 • người xem
 • ,
 • người theo dõi
 • ,
 • nhìn

2. An optical device for viewing photographic transparencies

  synonym:
 • viewer

2. Một thiết bị quang học để xem ảnh trong suốt

  từ đồng nghĩa:
 • người xem