Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "utensil" into Vietnamese language

Ý nghĩa dịch thuật & định nghĩa của từ "utensil" sang tiếng Việt

EnglishVietnamese

Utensil

[Dụng cụ]
/jutɛnsəl/

noun

1. An implement for practical use (especially in a household)

    synonym:
  • utensil

1. Một thực hiện để sử dụng thực tế (đặc biệt là trong một hộ gia đình)

    từ đồng nghĩa:
  • dụng cụ