Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "unwittingly" into Vietnamese language

Dịch nghĩa & định nghĩa của từ "vô tình" sang tiếng Việt

EnglishVietnamese

Unwittingly

[Vô tình]
/ənwɪtɪŋli/

adverb

1. Without knowledge or intention

 • "He unwittingly deleted the references"
  synonym:
 • unwittingly
 • ,
 • inadvertently
 • ,
 • unknowingly

1. Không có kiến thức hay ý định

 • "Anh ấy đã vô tình xóa các tài liệu tham khảo"
  từ đồng nghĩa:
 • vô tình