Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "unheeded" into Vietnamese language

Dịch nghĩa & định nghĩa của từ "unheeded" sang tiếng Việt

EnglishVietnamese

Unheeded

[Không được chú ý]
/ənhidɪd/

adjective

1. Disregarded

 • "His cries were unheeded"
 • "Shaw's neglected one-act comedy, `a village wooing'"
 • "Her ignored advice"
  synonym:
 • ignored
 • ,
 • neglected
 • ,
 • unheeded

1. Coi thường

 • "Tiếng kêu của anh ấy không được chú ý"
 • "Bộ phim hài một màn bị bỏ quên của shaw, `a village wooing'"
 • "Lời khuyên bị cô ấy phớt lờ"
  từ đồng nghĩa:
 • bỏ qua
 • ,
 • bỏ bê
 • ,
 • không được chú ý