Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "underweight" into Vietnamese language

Ý nghĩa dịch thuật & định nghĩa của từ "thiếu cân" sang tiếng Việt

EnglishVietnamese

Underweight

[Thiếu cân]
/əndərwet/

adjective

1. Being very thin

 • "A child with skinny freckled legs"
 • "A long scrawny neck"
  synonym:
 • scraggy
 • ,
 • boney
 • ,
 • scrawny
 • ,
 • skinny
 • ,
 • underweight
 • ,
 • weedy

1. Rất gầy

 • "Một đứa trẻ với đôi chân gầy gò"
 • "Một cái cổ dài nguệch ngoạc"
  từ đồng nghĩa:
 • lảo đảo
 • ,
 • boney
 • ,
 • nguệch ngoạc
 • ,
 • gầy
 • ,
 • thiếu cân
 • ,
 • cỏ dại

Examples of using

BMI categories (underweight, overweight or obese) from general reading table are inappropriate for athletes, children, the elderly, and the infirm.
Các loại BMI (thiếu cân, thừa cân hoặc béo phì) từ bảng đọc chung là không phù hợp cho các vận động viên, trẻ em, người già và bệnh tật.