Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "underrate" into Vietnamese language

Ý nghĩa dịch thuật & định nghĩa của từ "phá hoại" sang tiếng Việt

EnglishVietnamese

Underrate

[Dưới]
/əndərret/

verb

1. Make too low an estimate of

 • "He underestimated the work that went into the renovation"
 • "Don't underestimate the danger of such a raft trip on this river"
  synonym:
 • underestimate
 • ,
 • underrate

1. Ước tính quá thấp

 • "Anh ấy đã đánh giá thấp công việc đã đi vào cải tạo"
 • "Đừng đánh giá thấp sự nguy hiểm của chuyến đi bè như vậy trên dòng sông này"
  từ đồng nghĩa:
 • đánh giá thấp