Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "undefeated" into Vietnamese language

Ý nghĩa dịch thuật & định nghĩa của từ "không an toàn" sang tiếng Việt

EnglishVietnamese

Undefeated

[Bất khả chiến bại]
/əndɪfitɪd/

adjective

1. Victorious

  • "Undefeated in battle"
  • "An undefeated team"
    synonym:
  • undefeated

1. Chiến thắng

  • "Không được đánh bại trong trận chiến"
  • "Một đội bất bại"
    từ đồng nghĩa:
  • bất bại