Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "tuft" into Vietnamese language

Dịch nghĩa & định nghĩa từ tuft sang tiếng Việt

EnglishVietnamese

Tuft

[Tuft]
/təft/

noun

1. A bunch of hair or feathers or growing grass

  synonym:
 • tuft
 • ,
 • tussock

1. Một chùm lông hoặc lông vũ hoặc cỏ mọc

  từ đồng nghĩa:
 • búi
 • ,
 • bụi cỏ

2. A bunch of feathers or hair

  synonym:
 • tuft

2. Một bó lông hoặc tóc

  từ đồng nghĩa:
 • búi