Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "trumpeter" into Vietnamese language

Dịch nghĩa & định nghĩa từ "trumpeter" sang tiếng Việt

EnglishVietnamese

Trumpeter

[Người thổi kèn]
/trəmpətər/

noun

1. A musician who plays the trumpet or cornet

  synonym:
 • trumpeter
 • ,
 • cornetist

1. Một nhạc sĩ chơi kèn hoặc kèn cornet

  từ đồng nghĩa:
 • kèn trumpet
 • ,
 • người cornet

2. (formal) a person who announces important news

 • "The chieftain had a herald who announced his arrival with a trumpet"
  synonym:
 • herald
 • ,
 • trumpeter

2. (trang trọng) một người thông báo những tin tức quan trọng

 • "Thủ lĩnh có một sứ giả tuyên bố đến bằng kèn"
  từ đồng nghĩa:
 • sứ gi
 • ,
 • kèn trumpet

3. Large gregarious crane-like bird of the forests of south america having glossy black plumage and a loud prolonged cry

 • Easily domesticated
  synonym:
 • trumpeter

3. Loài chim lớn giống sếu sống thành đàn trong các khu rừng ở nam mỹ có bộ lông đen bóng và tiếng kêu lớn kéo dài

 • Dễ dàng thuần hóa
  từ đồng nghĩa:
 • kèn trumpet

4. Large pure white wild swan of western north america having a sonorous cry

  synonym:
 • trumpeter
 • ,
 • trumpeter swan
 • ,
 • Cygnus buccinator

4. Thiên nga hoang dã lớn màu trắng tinh khiết ở miền tây bắc mỹ có tiếng kêu vang dội

  từ đồng nghĩa:
 • kèn trumpet
 • ,
 • thiên nga kèn
 • ,
 • Cygnus buccinator