Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "tranquil" into Vietnamese language

Ý nghĩa dịch thuật & định nghĩa của từ "tranquil" sang tiếng Việt

EnglishVietnamese

Tranquil

[Yên tĩnh]
/træŋkwəl/

adjective

1. (of a body of water) free from disturbance by heavy waves

 • "A ribbon of sand between the angry sea and the placid bay"
 • "The quiet waters of a lagoon"
 • "A lake of tranquil blue water reflecting a tranquil blue sky"
 • "A smooth channel crossing"
 • "Scarcely a ripple on the still water"
 • "Unruffled water"
  synonym:
 • placid
 • ,
 • quiet
 • ,
 • still
 • ,
 • tranquil
 • ,
 • smooth
 • ,
 • unruffled

1. (của một cơ thể nước) không bị xáo trộn bởi sóng lớn

 • "Một dải cát giữa biển giận dữ và vịnh êm đềm"
 • "Vùng nước yên tĩnh của đầm phá"
 • "Một hồ nước trong xanh yên tĩnh phản chiếu bầu trời xanh yên tĩnh"
 • "Một kênh chéo trơn tru"
 • "Hiếm khi một gợn sóng trên mặt nước tĩnh lặng"
 • "Nước không chảy"
  từ đồng nghĩa:
 • xoa dịu
 • ,
 • Yên tĩnh
 • ,
 • vẫn còn
 • ,
 • mịn màng
 • ,
 • không bị xáo trộn

2. Not agitated

 • Without losing self-possession
 • "Spoke in a calm voice"
 • "Remained calm throughout the uproar"
 • "He remained serene in the midst of turbulence"
 • "A serene expression on her face"
 • "She became more tranquil"
 • "Tranquil life in the country"
  synonym:
 • calm
 • ,
 • unagitated
 • ,
 • serene
 • ,
 • tranquil

2. Không kích động

 • Mà không mất tự chủ
 • "Nói bằng giọng bình tĩnh"
 • "Vẫn bình tĩnh trong suốt tiếng ồn ào"
 • "Anh ấy vẫn thanh thản giữa lúc hỗn loạn"
 • "Một biểu cảm thanh thản trên khuôn mặt của cô ấy"
 • "Cô ấy trở nên yên tĩnh hơn"
 • "Cuộc sống yên tĩnh trong nước"
  từ đồng nghĩa:
 • bình tĩnh
 • ,
 • không được bảo vệ
 • ,
 • thanh thản
 • ,
 • yên tĩnh

Examples of using

Japan may appear to be peaceful and tranquil on the surface but the fact is that there are a lot of deep-rooted problems.
Nhật Bản có vẻ yên bình và yên tĩnh trên bề mặt nhưng thực tế là có rất nhiều vấn đề sâu xa.