Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "toxin" into Vietnamese language

Dịch nghĩa & định nghĩa từ độc tố sang tiếng Việt

EnglishVietnamese

Toxin

[Độc tố]
/tɑksən/

noun

1. A poisonous substance produced during the metabolism and growth of certain microorganisms and some higher plant and animal species

    synonym:
  • toxin

1. Một chất độc được tạo ra trong quá trình trao đổi chất và phát triển của một số vi sinh vật và một số loài thực vật và động vật bậc cao

    từ đồng nghĩa:
  • độc t