Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "tinkle" into Vietnamese language

Ý nghĩa dịch thuật & định nghĩa của từ "tinkle" sang tiếng Việt

EnglishVietnamese

Tinkle

[Tinkle]
/tɪŋkəl/

noun

1. A light clear metallic sound as of a small bell

  synonym:
 • ting
 • ,
 • tinkle

1. Một âm thanh kim loại rõ ràng như một chiếc chuông nhỏ

  từ đồng nghĩa:
 • ting
 • ,
 • leng keng

verb

1. Make or emit a high sound

 • "Tinkling bells"
  synonym:
 • tinkle
 • ,
 • tink
 • ,
 • clink
 • ,
 • chink

1. Tạo hoặc phát ra âm thanh cao

 • "Tiếng chuông leng keng"
  từ đồng nghĩa:
 • leng keng
 • ,
 • tink
 • ,
 • nhăn nhó
 • ,
 • chink