Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "ticking" into Vietnamese language

Ý nghĩa dịch thuật & định nghĩa của từ "đánh dấu" vào tiếng Việt

EnglishVietnamese

Ticking

[Lừa]
/tɪkɪŋ/

noun

1. A metallic tapping sound

 • "He counted the ticks of the clock"
  synonym:
 • tick
 • ,
 • ticking

1. Một âm thanh khai thác kim loại

 • "Anh ấy đếm bọ ve của đồng hồ"
  từ đồng nghĩa:
 • đánh dấu

2. A strong fabric used for mattress and pillow covers

  synonym:
 • ticking

2. Một loại vải mạnh dùng cho nệm và vỏ gối

  từ đồng nghĩa:
 • đánh dấu