Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "thigh" into Vietnamese language

Dịch nghĩa & định nghĩa của từ "đùi" sang tiếng Việt

EnglishVietnamese

Thigh

[Đùi]
/θaɪ/

noun

1. The part of the leg between the hip and the knee

  synonym:
 • thigh

1. Phần chân giữa hông và đầu gối

  từ đồng nghĩa:
 • đùi

2. The upper joint of the leg of a fowl

  synonym:
 • second joint
 • ,
 • thigh

2. Khớp trên của chân gà

  từ đồng nghĩa:
 • doanh thứ hai
 • ,
 • đùi