Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "thieving" into Vietnamese language

Ý nghĩa dịch thuật & định nghĩa của từ "thief" sang tiếng Việt

EnglishVietnamese

Thieving

[Thief]
/θivɪŋ/

noun

1. The act of taking something from someone unlawfully

 • "The thieving is awful at kennedy international"
  synonym:
 • larceny
 • ,
 • theft
 • ,
 • thievery
 • ,
 • thieving
 • ,
 • stealing

1. Hành động lấy thứ gì đó từ một người bất hợp pháp

 • "Kẻ trộm là khủng khiếp tại kennedy international"
  từ đồng nghĩa:
 • larceny
 • ,
 • trộm cắp
 • ,
 • ăn trộm
 • ,
 • ăn cắp

adjective

1. Given to thievery

  synonym:
 • thieving(a)
 • ,
 • thievish

1. Trao cho trộm

  từ đồng nghĩa:
 • ăn trộm (a)
 • ,
 • thivish