Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "tendon" into Vietnamese language

Nghĩa dịch & định nghĩa của từ "gân" sang tiếng Việt

EnglishVietnamese

Tendon

[gân]
/tɛndən/

noun

1. A cord or band of inelastic tissue connecting a muscle with its bony attachment

    synonym:
  • tendon
  • ,
  • sinew

1. Một sợi dây hoặc dải mô không đàn hồi nối cơ với phần bám xương của nó

    từ đồng nghĩa:
  • gân