Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "teen" into Vietnamese language

Dịch nghĩa & định nghĩa từ "teen" sang tiếng Việt

EnglishVietnamese

Teen

[Thiếu niên]
/tin/

noun

1. A juvenile between the onset of puberty and maturity

  synonym:
 • adolescent
 • ,
 • stripling
 • ,
 • teenager
 • ,
 • teen

1. Một trẻ vị thành niên từ khi bắt đầu dậy thì đến khi trưởng thành

  từ đồng nghĩa:
 • thanh thiếu niên
 • ,
 • tước
 • ,
 • thiếu niên

adjective

1. Being of the age 13 through 19

 • "Teenage mothers"
 • "The teen years"
  synonym:
 • adolescent
 • ,
 • teen
 • ,
 • teenage
 • ,
 • teenaged

1. Từ 13 đến 19 tuổi

 • "Bà mẹ tuổi teen"
 • "Những năm tuổi teen"
  từ đồng nghĩa:
 • thanh thiếu niên
 • ,
 • thiếu niên