Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "taft" into Vietnamese language

Ý nghĩa dịch thuật & định nghĩa của từ "taft" sang tiếng Việt

EnglishVietnamese

Taft

[Taft]
/tæft/

noun

1. United states sculptor (1860-1936)

  synonym:
 • Taft
 • ,
 • Lorado Taft

1. Nhà điêu khắc hoa kỳ (1860-1936)

  từ đồng nghĩa:
 • Taft
 • ,
 • Lorado Taft

2. 27th president of the united states and later chief justice of the united states supreme court (1857-1930)

  synonym:
 • Taft
 • ,
 • William Howard Taft
 • ,
 • President Taft

2. Tổng thống thứ 27 của hoa kỳ và sau đó là chánh án của tòa án tối cao hoa kỳ (1857-1930)

  từ đồng nghĩa:
 • Taft
 • ,
 • William Howard Taft
 • ,
 • Chủ tịch Taft