Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "sunlight" into Vietnamese language

Dịch nghĩa & định nghĩa của từ "ánh sáng mặt trời" sang tiếng Việt

EnglishVietnamese

Sunlight

[Ánh nắng]
/sənlaɪt/

noun

1. The rays of the sun

 • "The shingles were weathered by the sun and wind"
  synonym:
 • sunlight
 • ,
 • sunshine
 • ,
 • sun

1. Những tia nắng mặt trời

 • "Những tấm ván lợp đã bị phong hóa bởi mặt trời và gió"
  từ đồng nghĩa:
 • ánh sáng mặt trời
 • ,
 • nắng
 • ,
 • mặt trời

Examples of using

I think when death closes our eyes, we plunge into so powerful beams that in comparison with them even the sunlight seems like a shadow.
Tôi nghĩ khi cái chết nhắm mắt lại, chúng ta lao vào những chùm tia mạnh mẽ đến mức so với chúng, ngay cả ánh sáng mặt trời cũng giống như một cái bóng.
In the sunlight my head started to spin, and I lay down to have a rest on the grass.
Dưới ánh nắng mặt trời, đầu tôi bắt đầu quay tròn và tôi nằm nghỉ trên bãi cỏ.
Fish don't like sunlight.
Cá không thích ánh nắng.