Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "sukiyaki" into Vietnamese language

Ý nghĩa dịch thuật & định nghĩa của từ "sukiyaki" sang tiếng Việt

EnglishVietnamese

Sukiyaki

[Sukiyaki]
/sukiɑki/

noun

1. Thin beef strips (or chicken or pork) cooked briefly at the table with onions and greens and soy sauce

    synonym:
  • sukiyaki

1. Dải thịt bò mỏng (hoặc thịt gà hoặc thịt lợn) nấu chín tại bàn với hành tây và rau xanh và nước tương

    từ đồng nghĩa:
  • sukiyaki

Examples of using

You were served sukiyaki for dinner, then spent the night and had breakfast. Don't you think you were imposing?
Bạn được phục vụ sukiyaki cho bữa tối, sau đó qua đêm và ăn sáng. Bạn không nghĩ rằng bạn đang áp đặt?