Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "suicidal" into Vietnamese language

Ý nghĩa dịch thuật & định nghĩa của từ "tự sát" sang tiếng Việt

EnglishVietnamese

Suicidal

[Tự sát]
/suəsaɪdəl/

adjective

1. Dangerous to yourself or your interests

 • "Suicidal impulses"
 • "A suicidal corporate takeover strategy"
 • "A kamikaze pilot"
  synonym:
 • self-destructive
 • ,
 • suicidal

1. Nguy hiểm cho bản thân hoặc lợi ích của bạn

 • "Xung tự tử"
 • "Một chiến lược tiếp quản công ty tự sát"
 • "Một phi công kamikaze"
  từ đồng nghĩa:
 • tự hủy hoại
 • ,
 • tự tử