Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "such" into Vietnamese language

Ý nghĩa dịch thuật & định nghĩa của từ "như vậy" sang tiếng Việt

EnglishVietnamese

Such

[Như vậy]
/səʧ/

adjective

1. Of so extreme a degree or extent

 • "Such weeping"
 • "So much weeping"
 • "Such a help"
 • "Such grief"
 • "Never dreamed of such beauty"
  synonym:
 • such(a)

1. Cực kỳ một mức độ hoặc mức độ

 • "Khóc như vậy"
 • "Khóc nhiều"
 • "Một sự giúp đỡ"
 • "Đau buồn như vậy"
 • "Không bao giờ mơ về vẻ đẹp như vậy"
  từ đồng nghĩa:
 • như vậy

adverb

1. To so extreme a degree

 • "He is such a baby"
 • "Such rich people!"
  synonym:
 • such

1. Đến mức cực đoan

 • "Anh ấy là một đứa bé như vậy"
 • "Những người giàu có như vậy!"
  từ đồng nghĩa:
 • như vậy

Examples of using

Tom does everything in such a roundabout way.
Tom làm mọi thứ theo cách vòng vo như vậy.
I didn't expect such a nasty response to my question.
Tôi không mong đợi một câu trả lời khó chịu như vậy cho câu hỏi của tôi.
It's a puzzle to me how such a stupid guy ever got through college.
Đó là một câu đố với tôi làm thế nào một anh chàng ngu ngốc như vậy từng học đại học.