Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "storehouse" into Vietnamese language

Dịch nghĩa và định nghĩa của từ "kho" sang tiếng Việt

EnglishVietnamese

Storehouse

[Kho]
/stɔrhaʊs/

noun

1. A depository for goods

 • "Storehouses were built close to the docks"
  synonym:
 • storehouse
 • ,
 • depot
 • ,
 • entrepot
 • ,
 • storage
 • ,
 • store

1. Lưu ký hàng hóa

 • "Nhà kho được xây dựng gần bến cảng"
  từ đồng nghĩa:
 • kho
 • ,
 • entrepot
 • ,
 • lưu trữ
 • ,
 • cửa hàng