Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "stabbing" into Vietnamese language

Dịch nghĩa & định nghĩa từ đâm sang tiếng Việt

EnglishVietnamese

Stabbing

[Đâm]
/stæbɪŋ/

adjective

1. Causing physical or especially psychological injury

 • "A stabbing remark"
 • "Wounding and false charges of disloyalty"
  synonym:
 • stabbing
 • ,
 • wounding

1. Gây thương tích về thể chất hoặc đặc biệt là tâm lý

 • "Một nhận xét đâm"
 • "Những cáo buộc sai trái và không trung thành"
  từ đồng nghĩa:
 • đâm
 • ,
 • vết thương

2. Painful as if caused by a sharp instrument

 • "A cutting wind"
 • "Keen winds"
 • "Knifelike cold"
 • "Piercing knifelike pains"
 • "Piercing cold"
 • "Piercing criticism"
 • "A stabbing pain"
 • "Lancinating pain"
  synonym:
 • cutting
 • ,
 • keen
 • ,
 • knifelike
 • ,
 • piercing
 • ,
 • stabbing
 • ,
 • lancinate
 • ,
 • lancinating

2. Đau đớn như thể gây ra bởi một dụng cụ sắc nhọn

 • "Một cơn gió cắt"
 • "Gió nghiêng"
 • "Lạnh như chim"
 • "Những cơn đau như dao xuyên thấu"
 • "Lạnh xuyên"
 • "Những lời chỉ trích xuyên thấu"
 • "Một cơn đau như dao đâm"
 • "Đau lancinating"
  từ đồng nghĩa:
 • cắt
 • ,
 • nhạy bén
 • ,
 • giống như dao
 • ,
 • xỏ khuyên
 • ,
 • đâm
 • ,
 • lancinat
 • ,
 • lancinating