Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "squeaking" into Vietnamese language

Ý nghĩa dịch thuật & định nghĩa của từ "ré lên" sang tiếng Việt

EnglishVietnamese

Squeaking

[Tiếng rít]
/skwikɪŋ/

adjective

1. Having or making a high-pitched sound such as that made by a mouse or a rusty hinge

  synonym:
 • screaky
 • ,
 • screechy
 • ,
 • squeaking
 • ,
 • squeaky
 • ,
 • squealing

1. Có hoặc tạo ra âm thanh cao như âm thanh được tạo bởi chuột hoặc bản lề rỉ sét

  từ đồng nghĩa:
 • khó chịu
 • ,
 • rít lên
 • ,
 • ré lên