Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "spectacularly" into Vietnamese language

Ý nghĩa dịch thuật & định nghĩa của từ "ngoạn mục" sang tiếng Việt

EnglishVietnamese

Spectacularly

[Ngoạn mục]
/spɛktækjələrli/

adverb

1. In a spectacular manner

 • "The area was spectacularly scenic"
  synonym:
 • spectacularly
 • ,
 • stunningly

1. Một cách ngoạn mục

 • "Khu vực này là phong cảnh ngoạn mục"
  từ đồng nghĩa:
 • ngoạn mục
 • ,
 • tuyệt đẹp