Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "solan" into Vietnamese language

Ý nghĩa dịch thuật & định nghĩa của từ "solan" sang tiếng Việt

EnglishVietnamese

Solan

[Solan]
/soʊlən/

noun

1. Very large white gannet with black wing tips

  synonym:
 • solan
 • ,
 • solan goose
 • ,
 • solant goose
 • ,
 • Sula bassana

1. Gannet trắng rất lớn với đầu cánh màu đen

  từ đồng nghĩa:
 • solan
 • ,
 • ngỗng solan
 • ,
 • ngỗng hòa tan
 • ,
 • Sula bassana