Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "slowdown" into Vietnamese language

Ý nghĩa dịch thuật & định nghĩa của từ "chậm lại" sang tiếng Việt

EnglishVietnamese

Slowdown

[Chậm lại]
/sloʊdaʊn/

noun

1. The act of slowing down or falling behind

  synonym:
 • slowdown
 • ,
 • lag
 • ,
 • retardation

1. Hành động làm chậm hoặc tụt lại phía sau

  từ đồng nghĩa:
 • chậm lại
 • ,
 • độ trễ
 • ,
 • chậm phát triển