Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "sleeve" into Vietnamese language

Dịch nghĩa & định nghĩa từ "tay áo" sang tiếng Việt

EnglishVietnamese

Sleeve

[Tay áo]
/sliv/

noun

1. The part of a garment that is attached at the armhole and that provides a cloth covering for the arm

  synonym:
 • sleeve
 • ,
 • arm

1. Bộ phận của quần áo được gắn ở lỗ tay và cung cấp lớp vải che cho cánh tay

  từ đồng nghĩa:
 • tay áo
 • ,
 • cánh tay

2. Small case into which an object fits

  synonym:
 • sleeve

2. Trường hợp nhỏ mà một đối tượng phù hợp

  từ đồng nghĩa:
 • tay áo

Examples of using

I have an ace up my sleeve.
Tôi có một con át chủ bài.
She held him by the sleeve.
Cô giữ anh bằng tay áo.
The men are wearing short sleeve shirts.
Những người đàn ông mặc áo sơ mi ngắn tay.