Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "slander" into Vietnamese language

Ý nghĩa dịch thuật & định nghĩa của từ "slander" sang tiếng Việt

EnglishVietnamese

Slander

[Nói xấu]
/slændər/

noun

1. Words falsely spoken that damage the reputation of another

  synonym:
 • slander

1. Những lời nói sai lệch làm tổn hại danh tiếng của người khác

  từ đồng nghĩa:
 • vu khống

2. An abusive attack on a person's character or good name

  synonym:
 • aspersion
 • ,
 • calumny
 • ,
 • slander
 • ,
 • defamation
 • ,
 • denigration

2. Một cuộc tấn công lạm dụng vào nhân vật của một người hoặc tên tốt

  từ đồng nghĩa:
 • tham vọng
 • ,
 • calumny
 • ,
 • vu khống
 • ,
 • phỉ báng
 • ,
 • chê bai

verb

1. Charge falsely or with malicious intent

 • Attack the good name and reputation of someone
 • "The journalists have defamed me!" "the article in the paper sullied my reputation"
  synonym:
 • defame
 • ,
 • slander
 • ,
 • smirch
 • ,
 • asperse
 • ,
 • denigrate
 • ,
 • calumniate
 • ,
 • smear
 • ,
 • sully
 • ,
 • besmirch

1. Buộc tội sai hoặc với mục đích xấu

 • Tấn công tên tốt và danh tiếng của một ai đó
 • "Các nhà báo đã nói xấu tôi!" "bài báo trong bài báo làm mất danh tiếng của tôi"
  từ đồng nghĩa:
 • phỉ báng
 • ,
 • vu khống
 • ,
 • nhếch nhác
 • ,
 • càng tốt
 • ,
 • chê bai
 • ,
 • sinh viên
 • ,
 • bôi nhọ
 • ,
 • hờn dỗi
 • ,
 • bao vây