Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "sing" into Vietnamese language

Ý nghĩa dịch thuật & định nghĩa của từ "hát" sang tiếng Việt

EnglishVietnamese

Sing

[Hát]
/sɪŋ/

verb

1. Deliver by singing

 • "Sing christmas carols"
  synonym:
 • sing

1. Giao hàng bằng cách hát

 • "Hát thần giáng sinh"
  từ đồng nghĩa:
 • hát

2. Produce tones with the voice

 • "She was singing while she was cooking"
 • "My brother sings very well"
  synonym:
 • sing

2. Tạo ra âm thanh với giọng nói

 • "Cô ấy đã hát khi đang nấu ăn"
 • "Anh tôi hát rất hay"
  từ đồng nghĩa:
 • hát

3. To make melodious sounds

 • "The nightingale was singing"
  synonym:
 • sing

3. Để tạo ra âm thanh du dương

 • "Đêm đêm đã hát"
  từ đồng nghĩa:
 • hát

4. Make a whining, ringing, or whistling sound

 • "The kettle was singing"
 • "The bullet sang past his ear"
  synonym:
 • whistle
 • ,
 • sing

4. Tạo ra một tiếng rên rỉ, đổ chuông hoặc huýt sáo

 • "Cái ấm đang hát"
 • "Viên đạn hát qua tai anh"
  từ đồng nghĩa:
 • còi
 • ,
 • hát

5. Divulge confidential information or secrets

 • "Be careful--his secretary talks"
  synonym:
 • spill the beans
 • ,
 • let the cat out of the bag
 • ,
 • talk
 • ,
 • tattle
 • ,
 • blab
 • ,
 • peach
 • ,
 • babble
 • ,
 • sing
 • ,
 • babble out
 • ,
 • blab out

5. Tiết lộ thông tin hoặc bí mật bí mật

 • "Hãy cẩn thận - thư ký của anh ấy nói chuyện"
  từ đồng nghĩa:
 • làm đổ đậu
 • ,
 • để con mèo ra khỏi túi
 • ,
 • nói chuyện
 • ,
 • căng thẳng
 • ,
 • blab
 • ,
 • đào
 • ,
 • bập bẹ
 • ,
 • hát
 • ,
 • lảm nhảm
 • ,
 • nói ra

Examples of using

I don't know the introduction, but I can sing the refrain.
Tôi không biết giới thiệu, nhưng tôi có thể hát điệp khúc.
Tom was a little surprised by how well Mary could sing.
Tom hơi ngạc nhiên khi Mary có thể hát tốt như thế nào.
Tom loved to sing, but nobody wanted to listen to his singing.
Tom thích hát, nhưng không ai muốn nghe hát của anh ấy.