Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "shooter" into Vietnamese language

Ý nghĩa dịch thuật & định nghĩa của từ "bắn súng" sang tiếng Việt

EnglishVietnamese

Shooter

[Bắn súng]
/ʃutər/

noun

1. A large marble used for shooting in the game of marbles

  synonym:
 • taw
 • ,
 • shooter

1. Một viên bi lớn được sử dụng để bắn trong trò chơi bi

  từ đồng nghĩa:
 • taw
 • ,
 • người bắn súng

2. A person who shoots (usually with respect to their ability to shoot)

 • "He is a crack shot"
 • "A poor shooter"
  synonym:
 • shot
 • ,
 • shooter

2. Một người bắn (thường liên quan đến khả năng bắn của họ)

 • "Anh ấy là một shot crack"
 • "Một game bắn súng nghèo"
  từ đồng nghĩa:
 • bắn
 • ,
 • người bắn súng

3. A gambler who throws dice in the game of craps

  synonym:
 • shooter
 • ,
 • crap-shooter

3. Một con bạc ném xúc xắc trong trò chơi craps

  từ đồng nghĩa:
 • người bắn súng
 • ,
 • bắn súng tào lao

4. (sports) a player who drives or kicks a ball at the goal (or a basketball player who shoots at the basket)

  synonym:
 • shooter

4. (thể thao) một cầu thủ lái xe hoặc đá bóng vào khung thành (hoặc một cầu thủ bóng rổ bắn vào rổ)

  từ đồng nghĩa:
 • người bắn súng

5. A professional killer who uses a gun

  synonym:
 • gunman
 • ,
 • gunslinger
 • ,
 • hired gun
 • ,
 • gun
 • ,
 • gun for hire
 • ,
 • triggerman
 • ,
 • hit man
 • ,
 • hitman
 • ,
 • torpedo
 • ,
 • shooter

5. Một kẻ giết người chuyên nghiệp sử dụng súng

  từ đồng nghĩa:
 • tay súng
 • ,
 • thuê súng
 • ,
 • súng
 • ,
 • súng cho thuê
 • ,
 • người gây ra
 • ,
 • đánh người
 • ,
 • người đánh
 • ,
 • ngư lôi
 • ,
 • người bắn súng