Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "shiver" into Vietnamese language

Dịch nghĩa & định nghĩa của từ "shiver" sang tiếng Việt

EnglishVietnamese

Shiver

[Rùng mình]
/ʃɪvər/

noun

1. A reflex motion caused by cold or fear or excitement

  synonym:
 • tremble
 • ,
 • shiver
 • ,
 • shake

1. Một chuyển động phản xạ gây ra bởi lạnh hoặc sợ hãi hoặc phấn khích

  từ đồng nghĩa:
 • run rẩy
 • ,
 • rùng mình
 • ,
 • lắc

2. An almost pleasurable sensation of fright

 • "A frisson of surprise shot through him"
  synonym:
 • frisson
 • ,
 • shiver
 • ,
 • chill
 • ,
 • quiver
 • ,
 • shudder
 • ,
 • thrill
 • ,
 • tingle

2. Một cảm giác sợ hãi gần như thú vị

 • "Một cú bất ngờ bắn xuyên qua anh ta"
  từ đồng nghĩa:
 • frisson
 • ,
 • rùng mình
 • ,
 • thư giãn
 • ,
 • run rẩy
 • ,
 • hồi hộp
 • ,
 • ngứa ran

verb

1. Tremble convulsively, as from fear or excitement

  synonym:
 • shudder
 • ,
 • shiver
 • ,
 • throb
 • ,
 • thrill

1. Run rẩy co giật, vì sợ hãi hoặc phấn khích

  từ đồng nghĩa:
 • rùng mình
 • ,
 • đau nhói
 • ,
 • hồi hộp

2. Shake, as from cold

 • "The children are shivering--turn on the heat!"
  synonym:
 • shiver
 • ,
 • shudder

2. Lắc, như từ lạnh

 • "Những đứa trẻ đang run rẩy - bật lửa lên!"
  từ đồng nghĩa:
 • rùng mình

Examples of using

A shiver ran down my spine.
Một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng tôi.