Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "shadowed" into Vietnamese language

Dịch nghĩa & định nghĩa từ "shadowed" sang tiếng Việt

EnglishVietnamese

Shadowed

[Bóng tối]
/ʃædoʊd/

adjective

1. Filled with shade

 • "The shady side of the street"
 • "The surface of the pond is dark and shadowed"
 • "We sat on rocks in a shadowy cove"
 • "Cool umbrageous woodlands"
  synonym:
 • shady
 • ,
 • shadowed
 • ,
 • shadowy
 • ,
 • umbrageous

1. Đầy bóng râm

 • "Mặt râm mát của đường phố"
 • "Bề mặt ao tối tăm và bị che khuất"
 • "Chúng tôi ngồi trên đá trong một vịnh nhỏ đầy bóng tối"
 • "Rừng rậm mát mẻ"
  từ đồng nghĩa:
 • mờ ám
 • ,
 • phủ bóng
 • ,
 • bóng tối
 • ,
 • khó chịu