Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "sesame" into Vietnamese language

Ý nghĩa dịch thuật & định nghĩa của từ "sesame" sang tiếng Việt

EnglishVietnamese

Sesame

[vừng]
/sɛsəmi/

noun

1. East indian annual erect herb

 • Source of sesame seed or benniseed and sesame oil
  synonym:
 • sesame
 • ,
 • benne
 • ,
 • benni
 • ,
 • benny
 • ,
 • Sesamum indicum

1. Thảo dược cương cứng hàng năm đông ấn

 • Nguồn hạt vừng hoặc dầu benniseed và vừng
  từ đồng nghĩa:
 • vừng
 • ,
 • benne
 • ,
 • benni
 • ,
 • xu
 • ,
 • Sesamum chỉ