Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "serene" into Vietnamese language

Ý nghĩa dịch thuật & định nghĩa của từ "thanh thản" sang tiếng Việt

EnglishVietnamese

Serene

[Serene]
/sərin/

adjective

1. Not agitated

 • Without losing self-possession
 • "Spoke in a calm voice"
 • "Remained calm throughout the uproar"
 • "He remained serene in the midst of turbulence"
 • "A serene expression on her face"
 • "She became more tranquil"
 • "Tranquil life in the country"
  synonym:
 • calm
 • ,
 • unagitated
 • ,
 • serene
 • ,
 • tranquil

1. Không kích động

 • Mà không mất tự chủ
 • "Nói bằng giọng bình tĩnh"
 • "Vẫn bình tĩnh trong suốt tiếng ồn ào"
 • "Anh ấy vẫn thanh thản giữa lúc hỗn loạn"
 • "Một biểu cảm thanh thản trên khuôn mặt của cô ấy"
 • "Cô ấy trở nên yên tĩnh hơn"
 • "Cuộc sống yên tĩnh trong nước"
  từ đồng nghĩa:
 • bình tĩnh
 • ,
 • không được bảo vệ
 • ,
 • thanh thản
 • ,
 • yên tĩnh

2. Completely clear and fine

 • "Serene skies and a bright blue sea"
  synonym:
 • serene

2. Hoàn toàn rõ ràng và tốt

 • "Bầu trời thanh thản và một biển xanh sáng"
  từ đồng nghĩa:
 • thanh thản

Examples of using

The autumn sky is clear and serene.
Bầu trời mùa thu trong vắt và thanh thản.