Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "seine" into Vietnamese language

Ý nghĩa dịch thuật & định nghĩa của từ "Seine" sang tiếng Việt

EnglishVietnamese

Seine

[Seine]
/sen/

noun

1. A french river that flows through the heart of paris and then northward into the english channel

  synonym:
 • Seine
 • ,
 • Seine River

1. Một dòng sông pháp chảy qua trung tâm paris và sau đó đi về phía bắc vào kênh tiếng anh

  từ đồng nghĩa:
 • Seine
 • ,
 • Sông Seine

2. A large fishnet that hangs vertically, with floats at the top and weights at the bottom

  synonym:
 • seine

2. Một lưới cá lớn treo theo chiều dọc, với phao ở trên cùng và trọng lượng ở phía dưới

  từ đồng nghĩa:
 • seine

verb

1. Fish with a seine

 • Catch fish with a seine
  synonym:
 • seine

1. Cá có lưới vây

 • Bắt cá bằng lưới vây
  từ đồng nghĩa:
 • seine