Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "scion" into Vietnamese language

Ý nghĩa dịch thuật & định nghĩa của từ "scion" sang tiếng Việt

EnglishVietnamese

Scion

[Scion]
/saɪən/

noun

1. A descendent or heir

  • "A scion of royal stock"
    synonym:
  • scion

1. Một hậu duệ hoặc người thừa kế

  • "Một scion của cổ phiếu hoàng gia"
    từ đồng nghĩa:
  • scion