Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "sawdust" into Vietnamese language

Dịch nghĩa & định nghĩa từ "bụi cưa" sang tiếng Việt

EnglishVietnamese

Sawdust

[Mùn cưa]
/sɔdəst/

noun

1. Fine particles of wood made by sawing wood

    synonym:
  • sawdust

1. Các hạt gỗ mịn làm bằng gỗ cưa

    từ đồng nghĩa:
  • mùn cưa