Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "savanna" into Vietnamese language

Nghĩa dịch & định nghĩa của từ "savanna" sang tiếng Việt

EnglishVietnamese

Savanna

[Savanna]
/səvænə/

noun

1. A flat grassland in tropical or subtropical regions

    synonym:
  • savanna
  • ,
  • savannah

1. Một đồng cỏ bằng phẳng ở vùng nhiệt đới hoặc cận nhiệt đới

    từ đồng nghĩa:
  • xavan
  • ,
  • thảo nguyên

Examples of using

Tigers live in the jungle, lions in the savanna.
Hổ sống trong rừng rậm, sư tử ở thảo nguyên.